Kết cấu giấy màu xanh

paper textures 50 awesome free paper textures collection

Trong thời kỳ Pre-Photoshop, giấy là phương tiện duy nhất để diễn tả bằng văn bản. Ngay cả sau khi tiến trình Photoshop và phần mềm khác nhu cầu của nó đã không nhìn thấy một xu hướng giảm. Nhiều nhà thiết kế và nghệ sĩ vẫn muốn đưa ra một cái nhìn khác biệt cho trang

70 cool unique creative business cards

Danh thiếp được yêu cầu bởi tất cả các doanh nhân hoặc doanh nhân. Danh thiếp của bạn là một trong những công cụ tiếp thị quan trọng nhất trong việc thúc đẩy doanh nghiệp của bạn. Quan trọng của nó để cung cấp cho một cái nhìn chuyên nghiệp nhưng khác nhau để kinh doanh của

8 editor css miễn phí dành cho nhà thiết kế web

Hầu hết chúng ta sử dụng Dreamweaver như là một Trình Biên tập CSS cho Chỉnh sửa CSS, nhưng có một số trình chỉnh sửa CSS có chất lượng nhẹ nhất miễn phí. Ở đây chúng tôi đã thu thập Trình soạn thảo CSS hay nhất để làm cho tác phẩm của bạn trở nên đơn

21 Hướng dẫn 3D Photoshop hay nhất

Đây là một số hướng dẫn 3D photoshop tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến. Là một nhà thiết kế, bạn có thể tìm thấy hầu hết các loại công cụ 3D để đánh bóng các kỹ năng thiết kế 3D của bạn. Kiểu chữ 3D trong Photoshop Hướng dẫn 3D wireframe Justice cross. Illustrator + Photoshop

33 Best Typography Effect Photoshop Tutorials

Các công cụ văn bản và lớp của Photoshop có thể được sử dụng để tạo ra một số Typography của thực sự tuyệt vời . Chúng tôi đã cùng nhau đưa ra một danh sách 33 hướng dẫn Khái quát về Cách viết tốt nhất mà chúng tôi có thể tìm thấy để giúp bạn luôn cập nhật về xu hướng và kỹ

11 css frameworks review comparision tốt nhất

Một khuôn khổ CSS là một thư viện đó là chuẩn bị trước mà làm cho việc tạo ra phong cách tiêu chuẩn đơn khiếu nại của các trang web dễ dàng hơn bằng Cascading Style Sheets ngôn ngữ. Chúng tôi có rất nhiều lập trình và thư viện kịch bản mà chúng tôi có thể sử dụng chúng để