Nhiếp ảnh HDR hoặc nhiếp ảnh năng động cao là kỹ thuật trong đó ánh sáng và vùng tối được sử dụng để làm sáng các đối tượng và làm nổi bật nó. Kỹ thuật Nhiếp ảnh HDR cho phép thể hiện chính xác hơn phạm vi tiếp xúc rộng hơn các kỹ thuật hình ảnh kỹ thuật số bình thường.

Đây là buổi giới thiệu về nhiếp ảnh HDR với 35 ảnh HDR tuyệt đẹp và được thực hiện tốt sẽ làm bạn thổi tâm hồn mình. Một chút hứng khởi cho bất kỳ loại nhiếp ảnh gia nào vì mỗi bức ảnh dưới đây là kết quả của sự sáng tạo độc đáo của nhiếp ảnh gia kết hợp với một số kỹ năng HDR tuyệt vời.

Hình ảnh HDR

Hình ảnh HDR