Mozilla Firefox là một trong những trình duyệt được yêu thích nhất giữa mọi thể loại. Các tính năng chính của nó như hiệu suất cao và tính cá nhân hóa cao hơn làm cho nó một táo cho nhiều nhà thiết kế và phát triển. Chọn trình duyệt có thể dễ dàng nhưng Chọn Chủ đề Tốt nhất cho trình duyệt yêu thích của bạn có thể khá là một công việc. Sau khi tất cả các bạn muốn nó là một pha trộn hoàn hảo với trình duyệt của bạn. Lưu ý điều này, chúng tôi đã thu thập được trên 50 chủ đề Firefox tương thích với Mozilla Firefox 3.6 có thể được coi là một trong những Chủ đề Firefox tốt nhất trên web. Kiểm tra bộ sưu tập lớn của chúng tôi và chọn một bộ sưu tập cho trình duyệt của bạn theo sở thích của bạn.

50 chủ đề Firefox tốt nhất tương thích với firefox 3.6

Thiên Chúa của Chiến tranh III

 

Thông tin thêm về God of War III – Chủ đề Firefox

Pink Fox Chủ đề

 

Thông tin thêm về Chủ đề Pink Fox

NASA Night Launch