Bộ biểu tượng giữ vai trò quan trọng trong thiết kế web và cho máy tính để bàn của bạn. Các nhà thiết kế web thay vì đầu tư thời gian quý báu của họ vào việc làm cho các biểu tượng này sử dụng trong các ứng dụng web của họ và trong các thiết kế web, họ tìm kiếm biểu tượng trên web có sẵn miễn phí nhưng tất cả các bộ biểu tượng không có ở một nơi. Họ phải tìm kiếm trên tất cả các trang web vì vậy chúng tôi quyết định đăng tất cả những bộ biểu tượng chất lượng cao và chuyên nghiệp này cho các nhà thiết kế web.
Mặc dù có hàng trăm bộ biểu tượng, tôi chọn một số bộ biểu tượng hiện đại sẽ hữu ích cho bạn, vì vậy tôi đang đăng 50 bộ biểu tượng miễn phí mà thực sự tốt và chuyên nghiệp.

1. Bộ Icon Onibari sáng


Tải về

2. Biểu tượng Ôxy

Tải về

3. biểu tượng isabi