Adobe Lightroom là một chương trình phần mềm nhiếp ảnh, được thiết kế để hỗ trợ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trong việc quản lý hàng ngàn hình ảnh kỹ thuật số và làm việc sau khi sản xuất. Đây là một cơ sở dữ liệu ứng dụng quản lý hình ảnh giúp xem, chỉnh sửa và quản lý ảnh kỹ thuật số. Trong bài đăng này, bạn sẽ tìm thấy một số cài đặt trước của Adobe Lightroom tốt nhất, và các cài đặt trước quan trọng nhất đều sẵn có để tải xuống. Với những cài đặt trước chuyên nghiệp, bạn sẽ dành ít thời gian hơn ở phía trước máy tính và nhiều thời gian hơn đằng sau ống kính.

11 cài đặt trước cho chụp đêm của Sarah

2 cài đặt trước cho đám cưới

Skeptone trường học cũ được sửa lại

Lightroom Presets

CSI Miami đặt trước cài đặt II

 Lightroom Presets

Nhận được rằng nhìn 80

Lightroom Presets

Nhận được rằng nhìn retro cũ

Lightroom Presets