Lý do cần phải thiết kế web mobile?

Thiết kế web mobile là gì?

Tổng quan về thiết kế web mobile (thiết kế web chuẩn responsive) Lý do cần phải thiết kế web mobile? Ngày nay, số người dùng thiết bị di động truy cập internet ngày càng tăng cao, vì giá thành một chiếc smartphone hoặc máy tính bảng cũng ở mức vừa phải, phù hợp với thu