Site Loader

Đây là một số hướng dẫn 3D photoshop tốt nhất mà bạn có thể tìm thấy trực tuyến. Là một nhà thiết kế, bạn có thể tìm thấy hầu hết các loại công cụ 3D để đánh bóng các kỹ năng thiết kế 3D của bạn.

Kiểu chữ 3D trong Photoshop

Hướng dẫn 3D wireframe Justice cross. Illustrator + Photoshop

Tạo Môi trường Kết cấu 3D trong Photoshop

Tạo Spider 3D Robot

Hiệu ứng văn bản trong suốt bằng thủy tinh 3D

Thêm màu Fantastic vào văn bản 3D

Rendering một Matchbox Đáng chú ý trong Photoshop

Tóm tắt Spiral 3D

Render một Wood Cup 3D trong Photoshop

Hành tinh 3D trong Photoshop

 

admin